Ny fagansvarlig brannteknikk

Gjennom ansettelse av Jan Rachid Gjendem som ny fagansvarlig brannteknikk, har vi styrket vår tverrfaglige kompetanse på brannteknikk innen samferdsel og bygg.

Bilde av Jan Rachid Gjendem

Ingenia har et av Norges fremste fagmiljøer innen klima, brann og røykkontroll i underjordiske anlegg ­for vei og bane. Første januar i år ble Jan Rachid Gjendem ansatt som fagansvarlig brannteknikk for å styrke vår tverrfaglige kompetanse på dette området. Jan har mer enn ti års erfaring fra planlegging av rømning i anlegg med høy personbelastning og optimalisering av rømning fra brannobjekter med begrensede evakueringsmuligheter. Ved å få Jan på laget har vi styrket vår kompetanse innen blant annet datasimulering og rømningsanalyse, samtidig som vi vil kunne tilby et fullverdig tjenestespekter også innen bygg – og slik styrke vår konkurranseevne innen byggsegmentet.

Jan har en master i integrert bygningsteknologi fra UiT og to bachelorgrader i henholdsvis brannsikkerhet og kvalitet og HMS fra HSH i Haugesund. I tillegg har han nylig tatt en FG-eksamen i prosjektering av slokkeanlegg. Både bredden i Jans utdanning og hans erfaringsgrunnlag åpner for et tettere samarbeid innad mellom avdelingene og ytterligere forsterke vår tverrfaglige forståelse av brannsikkerhet, risiko og rømning.

Som fagansvarlig vil Jan styre og gjennomføre branntekniske oppdrag, samt lede kompetanseutviklingen innen brannteknikk og organisere opplæringen av ressurspersoner innen fagområdet. Jan vil inngå i vår faglige ledelse og blant annet bidra i firmaets strategiarbeid og følge opp vedlikeholdet og forbedringen av våre kvalitetssystemer.

Jan er sosial av natur og elsker å være sammen med mennesker. Han er levende opptatt av faget sitt og gjør derfor også en ekstra innsats for studentene på Oslo MET, hvor han underviser om brannteknikk.

Vi ønsker Jan velkommen til Ingenia og lykke til i den spennende og krevende rollen som fagansvarlig.