Ny leder for slokkeanlegg

Ingenia utfører i dag planlegging, prosjektering og kontroll av sprinklersystemer for alle typer bygninger. Et fungerende sprinkleranlegg kan utgjøre en stor forskjell mellom en liten flamme og en større katastrofe, og er derfor et sikkerhetssystem som alltid må og skal fungere.

For å styrke vår sprinkleravdeling ytterligere fikk vi i starten av august Tom Vestli med på laget. Tom kommer fra Erichsen og Horgen og blir leder for slokkeanlegg hos oss. Han har mer enn 20 års erfaring innen VVS-faget hvorav de siste 10 år med spesialisering innen slokkeanlegg.

Tom er utdannet VVS-ingeniør ved Høgskolen i Oslo 1996 og har siden jobbet med prosjektering av slokkeanlegg til næringsbygg, kulturbygg, lagerbygg og boliger. Han har også god erfaring med brannsikring av verneverdige bygg, og har blant annet hatt hovedansvaret for slokkeanleggene i Eidsvollsbygningen, Sjømannskolen i Oslo og Dronning Sonjas Kunststall ved Det Kongelige Slott. For nyere prosjekt har han vært ansvarlig for prosjekteringen av slokkeanlegget til det nye Munchmuseet som er under oppføring i Bjørvika.

 

Ingenia ønsker Tom velkommen, og ser fram til mange spennende år sammen.

PS: Vi er alltid nysgjerrige på og åpne for nye medarbeidere. Så hvis du tror vi kan ha nytte av hverandre, ta gjerne kontakt. Alle forespørsler og søknader vil bli behandlet konfidensielt. 

Kontaktperson: Gunn Olsen –  telefon 905 84 704.

Tom Vestli - ny leder for slokkeanlegg