Nye ansikter i Ingenia

Vi har for tiden mange prosjekter og har derfor behov for flere på vårt lag. I løpet av vårhalvparten har vi ansatt to nye sivilingeniører.

Ludvig Nielsen kom til oss fra Rambøll AS. Han er utdannet sivilingeniør innen energi- og miljø, og ble uteksaminert fra institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, Trondheim i 2015 med spesialisering innen energibruk i bygninger, termodynamikk og varme- og massetransport. Han har jobbet med store og små prosjekter i forprosjekt, detaljprosjekt og byggefase.  I prosjektet «Nytt Nasjonalmuseum» jobbet han i to år med prosjektering av automatikkanlegg for VVS-utstyr, utarbeidelse av produksjonsunderlag for rør, ventilasjon og automatikk, samt oppfølging av byggeplass.

Petter Rossvoll kom til oss fra rørentreprenøren Haaland VVS AS, hvor han har arbeidet som prosjektleder. Foruten praktiske og teoretiske kunnskaper om sanitær-, varme- og sprinkleranlegg, har Petter erfaring fra kalkulasjon, kvalitetssikring og FDV. Han ble uteksaminert som sivilingeniør i 2016 ved NTNU med fordypning i industriell prosessteknikk.

Begge to skal jobbe med planlegging og prosjektering av VVS-anlegg hvor Petter kommer til å ha hovedvekt innen markedsområdet kultur og næring mens Ludvig innen helse og omsorg.

Ingenia ønsker de nyansatte velkommen til oss. Vi ser fram til mange og spennende år sammen med dem.

PS: Vi er alltid nysgjerrige på og åpne for nye medarbeidere. Så hvis du tror vi kan ha nytte av hverandre, ta gjerne kontakt. Alle forespørsler og søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktperson: Gunn Olsen –  telefon 905 84 704.