Nye ansikter i Ingenia

VA-avdelingen har de siste årene hatt stadig økende mengde oppdrag, og derfor også behov for flere medarbeidere. Høsten 2018 ble Håkon og Lotte ansatt hos oss.

Håkon Norstrand ble ferdig utdannet ingeniør på Oslo Met i våres på bachelorstudiet energi og miljø i bygg. Fra tidligere har han erfaring fra byggebransjen som elektrikerlærling. Håkon har også flere års erfaring innen politikk og organisasjonsarbeid med blant annet 7 år som kommunepolitiker i Lier, hvor han jobbet spesielt med plan- og byggesaker.

Lotte Askeland Schärer ble uteksaminert som sivilingeniør i Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i juni 2018. Der spesialiserte hun seg innen vannforsynings- og avløpssystemer, med ekstra fokus på overvannsløsninger. Fra sommerjobber i både kommunal sektor og hos rådgivende ingeniørselskap, har hun fått se hvordan teori fra studiet fungerer i praksis.

Begge to skal jobbe med planlegging og prosjektering av VA- og overvannsanlegg, samt saksbehandling av byggesaker.

Ingenia ønsker de nyansatte velkommen til oss. Vi ser fram til mange og spennende år sammen med dem.

PS: Vi er alltid nysgjerrige på og åpne for nye medarbeidere. Så hvis du tror vi kan ha nytte av hverandre, ta gjerne kontakt. Alle forespørsler og søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktperson: Gunn Olsen –  telefon 905 84 704.

Håkon Norstrand og Lotte Askeland Schärer har i løpet av høsten blitt en del av laget vårt.