Nye ansikter i Ingenia

Vi har for tiden mange prosjekter og har derfor behov for flere på laget. I løpet av vinterhalvåret har vi ansatt to nye sivilingeniører:

Ane Suleng kommer til oss fra TechnipFMC AS og er spesialist innen varme- og strømningsteknikk.

Hun har jobbet med Flow Assurance i oppdrag for oljebransjen med planlegging, utførelse og kvalitetssikring av detaljerte varme- og strømningsanalyser (CFD).

I forbindelse med dette arbeidet har Ane også deltatt i utviklingen av beregningsmetoder og automatisering av prosesser. Hun ble uteksaminert som sivilingeniør i 2010 på NTNU og jobber nå med klima og brann i tunneler innen samferdsel.

Martin Møen Bergland har gjennom sin tidligere arbeidsgiver, Reftec, opparbeidet seg inngående kunnskap i både praktisk og teoretisk kuldeteknikk.

Han ble uteksaminert som sivilingeniør i 2015 ved NTNU med spesialisering innen varmepumpeteknikk.

Hos oss skal Martin jobbe med planlegging og prosjektering av VVS-anlegg innen markedsområdet helse og omsorg.


Ingenia ønsker de nyansatte velkommen til oss og ser fram til mange og spennende år sammen med dem.

PS: Vi er alltid nysgjerrige på og åpne for nye medarbeidere. Så hvis du tror vi kan ha nytte av hverandre, ta gjerne kontakt. Alle forespørsler og søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktperson: Gunn Olsen – telefon 905 84 704

I desember startet Ane Suleng hos oss, og i januar kom Martin Møen Bergland.