Nytt ansikt i Ingenia

Avdelingen for Skole- og undervisningsbygg vokser stadig. Avdelingen har de siste årene hatt en stabilt økende oppdragsmengde, og derfor også et behov for å rekruttere flere medarbeidere.

 

I slutten av februar 2020 startet Preben Kvamme Haukvik på avdelingen for Skole- og undervisningsbygg hos oss i Ingenia. Preben er utdannet ingeniør med bachelorgrad i Energi og miljø i bygg. Han har konsentrert seg spesielt om fagene: VVS, inneklima, fysikk, termodynamikk, strømningsteknikk og automasjon i bygg. I studietiden arbeidet han også som studentassistent i fagene fysikk og termodynamikk.

Prebens bacheloroppgave gikk ut på å effektivisere vakuumeringsprosessen ved installasjon og service av varmepumpeanlegg på vinterstid. Dette var både en praktisk og teoretisk oppgave. Det ble bygget et anlegg for å simulere vinterstid, i tillegg ble det utført ulike målinger av relevante parametere, slik at det kunne konkluderes med om metoden var en forbedring av dagens praksis eller ikke. Resultatene i oppgaven var lovende, og la et godt grunnlag for videre arbeid.

Av tidligere erfaring har Preben blant annet vært personlig trener og Brandambassadør hos Fjällräven brandstore. Noe som gir han erfaring med ulike mennesketyper og situasjoner. Dette vil komme godt med i hans arbeid hos oss.

Ingenia ønsker Preben velkommen til oss. Vi ser fram til mange og spennende år sammen med han!

PS: Vi er alltid nysgjerrige på og åpne for nye medarbeidere. Så hvis du tror vi kan ha nytte av hverandre, ta gjerne kontakt. Alle forespørsler og søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktperson: Gunn Olsen – telefon 905 84 704.