Nytt Sykehjem i Sandefjord kommune

Våren 2017 vant Ingenia AS en åpen anbudskonkurranse om utvikling av nytt sykehjem for Sandefjord kommune med ansvar for alle VVS- og VA-anlegg i prosjektet.

Sandefjord sykehjem skal ha et areal på ca. 22 000 m2 hvor ulike avdelinger blir fordelt på syv bygninger med inntil tre etasjer. Forprosjekt pågår frem til sommeren 2018, før detaljprosjekt starter til høsten 2018.

Planforum Arkitekter har laget et konsept med disse stikkordene: landsbypreg, kompakte anlegg med korte avstander, sentralt felleshus, åpen og variert utsikt fra beboerrom. I tillegg til de tradisjonelle VVS-anleggene, skal det også bygges et sentralt avfallssug for både matavfall og restavfall. Hovedsentral for varme, sanitær og kjøling etableres i kjeller i felleshuset. For en effektiv fordeling, legges hovedføringene i underjordiske driftsganger som knytter sammen alle byggene.

På tak av det sentrale fellesbygget skal det monteres solfangere for produksjon av varmt tappevann. Som oppvarmingskilde benyttes reversible luft/vann-varmepumper med naturlig kuldemedie. Varmepumpene benyttes som kjølemaskiner ved behov. Bygget skal BREEAM-sertifiseres, nivå «Good». Ingenia bistår Sandefjord kommune med Enova-søknad i forbindelse med bruk av varmepumper og solfangere.

Byggestart er planlagt vinter 2019 med ferdigstillelse årsskifte 2020/2021.

Kontaktperson: Bjørn Kobberrød Husby