Ingenia AS er rådgivende ingeniører innen VVS-, energi- og klimateknikk, VA, bygningsfysikk og ITB. Firmaet ble etablert i 1993, har i dag 43 medarbeidere og holder til i Oslo sentrum, i Rådhusgata 20. Her arbeider og utveksler vi ideer og erfaringer sammen i vårt lyse, åpne kontorlandskap.

I nært samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere prosjekterer vi VVS-tekniske anlegg til så vel offentlige som private aktører innen nybygg og rehabilitering. Oppdragene omfatter alle typer rådgivende ingeniørtjenester innen skoler, høyskoler og universitet, helse og omsorg, nærings- og forretningsbygg, industri og samferdsel. Vi jobber gjerne med utradisjonelle løsninger og trives med utfordringer.

Ingenias “hustavle”

Løsningene fra Ingenia blir sjelden lagt merke til – det er både vi og kundene våre godt fornøyde med.

Oppvarming og kjøling, ventilasjon og slokkesystemer, vann og avløp skal fungere som byggets usynlige tjenere og skape et behagelig og sunt innemiljø, samt kunne verne liv og sikre verdier.

Målet er å levere løsninger som er formålstjenlige – mest mulig effektive – og uten belastning for miljøet. Estetisk, funksjonelt og hygienisk, og samtidig enkelt og økonomisk å drifte og vedlikeholde.

Å få til alt dette i en stadig strøm av nye byggemetoder, ny teknologi og nye materialer er både krevende og givende.

Det fascinerende ligger i å klare å utnytte de mulighetene som disse nyhetene representerer.

BIM gir oss raske og presise beregninger og visualiseringer – det inspirerer til nytenkning og alternative løsninger.

Mange års erfaring viser dog at Ingenias aller viktigste suksessfaktor er våre medarbeidere – med sin kompetanse, sitt engasjement og evnen til å lære sammen og jobbe i team.

Med dette utgangspunktet har Ingenia opparbeidet et meget godt renommé, en solid økonomi og en stabil og voksende kundemasse.

Tørre fakta

Ingenia stiftet i 1993, av partnerne og ingeniørene Arild Solberg, Dag Hals, Dag Sverre Johnsen og Per Asp.

  • 43 ansatte per november 2020
  • Sentral godkjenning for ansvarsrett innen flere områder
  • FG-godkjent foretak
  • KS-sertifisert foretak NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Øverst: Edvard Munchs verk «Solen» symboliserer mye av det Ingenia jobber med, både i bred forstand og helt spesifikt:

Det berømte bildet, som pryder universitetsaulaen i Oslo, bærer løfte om frisk luft og behagelig temperatur i et tiltalende og sunt miljø. Dette er essensen av det vi etterstreber i hovedtyngden av våre prosjekter.

I tillegg har Ingenia vært tungt engasjert som konsulent i både bevaringen og brannsikringen av nettopp dette bildet — og de andre av Munchs verker som pryder aulaen.

Mer om dette og andre av våre prosjekter kan du lese under prosjekter.