Bekkestua ungdomsskole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018 — 2019

Omfang: Nybygg i massivtre og passivhus. BTA= ca. 7000 m², rehabilitering ca. 3600 m²

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Ytelser: RIV, RIVA, RIByfy og RIEn i forprosjekt

Prosjektbeskrivelse

Ingenia bisto Bærum Kommune med utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag for det som da skulle være Norges største ungdomsskole.

Forprosjektet hadde store miljøambisjoner, med krav til passivhus-sertifisering, BREEAM «Very Good» (opsjon på Excellent).

Bygningsfysikk

Ingenia bisto forprosjektet med rådgivning innen bygningsfysikk og energi. Det ble utarbeidet premissnotat som beskrev forutsetningene de ulike bygningskonstruksjonene skulle tilfredsstille. Det ble også utført energiberegninger og inneklimavurderinger for bygningsmassen.

Anders Kvamme foto

Kontakt:

Anders Kvamme Diesen
avdelingsleder
Tlf: 91 87 06 91
E-post: akd@ingenia.no

Gå til profil