Bjørnsletta skole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2009–2012

Omfang: BRA = 10 100 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Ytelser: Skisse- og forprosjekt samt kravspesifikasjon for totalentreprise

Prosjektbeskrivelse

Bjørnsletta barne- og ungdomsskole og tilhørende flerbrukshall ble tatt i bruk 2014 og er et forbildeprosjekt i «Futurebuilt», som innebærer krav om passivhusstandard og en miljømessig høy kvalitet. Prosjektet er Oslos første skole bygget som passivhus.

Vi har bistått byggherre og entreprenører med prosjektering i planleggingsfasen og oppfølging under byggingen av de VVS-tekniske anleggene.

VVS-anleggene

Anlegget omfatter følgende VVS-tekniske installasjoner:

Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg, automatikkanlegg og utvendig VVS-anlegg