Brennaveien 6

Nøkkeldata

Tidsrom: 2015–2016 / 2019

Omfang: BTA = 1500 m2

Oppdragsgiver: DVS AS / Brennaveien Eiendom AS

Ytelser: Forprosjekt og grunnlag for totalentreprise / Utarbeidelse av energimerke

Prosjektbeskrivelse

Prosjektering og bygging av nytt, moderne kontorbygg med sentral beliggenhet på Skytta næringsområde. Ingenia har bistått med forprosjekt og grunnlag for totalentreprise, inkludert utredning energiforsyning, samt detaljprosjekt av VA og overvannshåndtering.

I 2019 utførte Ingenia energimerking av bygget. I forbindelse med arbeidet ble det utføring befaring av eiendommen og tekniske anlegg. Brennaveien 6 ligger i Hagan i Viken fylke.