Bryggebakken, Hammerfest brygge

Nøkkeldata

Utført: 2020 – pågår

Tiltakshaver: Sentrumsgården Alta AS

Oppdragsgiver: Rørtek AS

Bygningstype: Boligblokk, 1342

Ytelser: Detaljprosjektering

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med bygging av nytt leilighetskompleks på Hammerfest brygge ble Ingenia engasjert til å prosjektere slokkeanlegget. Bygget består av 7 plan hvor de fem øverste etasjene er delt inn i totalt 15 leiligheter.

Det ble prosjektert med felles vanninnlegg for sprinkleranlegget og forbruksvannet. Sprinklersentralen er en boligventil med redpipe-rør ut til resten av bygget. Prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av 2021.

Tom Vestli

Kontakt:

Tom Vestli
avdelingsleder
Tlf: 91 87 87 26
E-post: tv@ingenia.no

Gå til profil