Ringeriksbanen og E16

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016 – pågår

Omfang: 3 km vegtunnel (TK04)

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Bane NOR/Statens vegvesen

Ytelser: Fagansvarlig, tunnelventilasjon TK04

Prosjektbeskrivelse

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det største av sitt slag i Norge, og omfatter bl.a. en 40 km dobbelsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, samt 24 km firefelts Europaveg med fartsgrense 110 km/t.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS, bistår vi prosjektorganisasjonen (NAA) som fagansvarlige innen tunnelventilasjon. Utført arbeid innebærer beregninger av normal- og brannventilasjon for en 3 km lang vegtunnel nordvest for Sundvollen, og vurdering av det naturlige trekket i tunnelen.