Haukeland sykehus stasjon

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021

Oppdragsgiver: Vestland Fylkeskommune

Ytelser: Bygningsfysisk rådgivning

Bildekreditering: Vestland Fylkeskommune

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med bygging av Haukeland sykehus stasjon, på den nye Bybanestrekningen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, ble det oppdaget mulig fuktproblematikk i en adkomsttunnel ned til plattformen. Ingenia ble engasjert av Vestland Fylkeskommune for å undersøke risiko for kondensdannelse på overflatematerialer og teknisk utstyr i den underjordiske stasjonen.

Risiko for kondens avhenger av temperatur og luftfuktighet. Ved å undersøke planlagt ventilasjonsløsning og luftutveksling på stasjonen, samt de klimatiske forholdene ved Haukeland sykehus, ble det gjort innledende vurderinger for å kartlegge forventet inneklima på stasjonen.

De innledende vurderingene ble videre undersøkt ved å utføre en inneklimasimulering av stasjonen. I simuleringen ble ankommende og forlatende Bybane-vogner, passasjerbevegelse gjennom systemet, og ulike ventilasjonsløsninger på stasjonsområdene simulert og undersøkt. Etter forespørsel fra oppdragsgiver ble også effekten av å installere avfuktingsaggregater på ventilasjonsanlegget i hver ende av stasjonen simulert. Resultatene underbygget hypotesen om at det måtte forventes høy luftfuktighet særlig i sommerhalvåret inne på stasjonen. Effekten av avfuktingsaggregatene var tilstedeværende i simuleringen, men svært begrenset i sommerhalvåret når risiko for kondens er størst.

Ingenia jobber for å prosjektere robuste og kostnadsbesparende løsninger, og anbefaler derfor bygningsfysiske vurderinger i tidlig fase i prosjekter for å ta høyde for uforutsette utfordringer som blant annet fuktig klima. Med rette tiltak vil det kunne medføre større forutsigbarhet for drift, energieffektivisering og forlengelse av konstruksjonens levetid.