Harbitzalléen felt A

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017–2020

Omfang: BTA = 15 000 m2 bolig + 8 000 m2 kjeller

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: WK Entreprenør

Ytelser: Detaljprosjektering og oppfølging i byggetid

Prosjektbeskrivelse

Harbitzalléen eies 50/50 av byggherrene Møller Eiendom Skøyen og Profier. Felt A består av syv blokker og en stor felles parkeringskjeller på 8000 m2. Til sammen utgjør boligdelen 161 leiligheter som strekker seg fra et areal på 39 til 135 kvadratmeter.

Ingenia har bistått med prosjektering av sanitær-, varme-, sprinkel- og luftbehandlingsanlegg. Prosjekteringen omfatter enhetsaggregater til leiligheter, sentralaggregater til bodarealer og garasjeanlegg, samt ny fjernvarmesentral og tilhørende varmeanlegg bestående av aerotempere i kjeller, gulvvarme i leilighetene og radiatorer i trappeoppganger.

Portrettbilde

Kontakt:

Bjørn Kobberrød Husby
avdelingsleder
Tlf: 47 61 59 97
E-post: bkh@ingenia.no

Gå til profil