Hauketo skole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2005–2009

Omfang: BTA = 5 000 + 2 000 m2 (rehab. + nybygg)

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Oslo kommune – UBF

Ytelser: Skisse- og forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen og i garantitiden

Prosjektbeskrivelse

Nybygget og de rehabiliterte bygningene på Hauketo skole sto ferdige til innflytting i 2009.

Ingenia AS har bistått byggherre med detaljprosjektering av VVS-tekniske anlegg og teknisk oppfølging i byggefasen.

VVS-tekniske anlegg

Skolen hadde en rektangulær bygningskropp med gymsal/aula, svømmebasseng og tilfluktsrom som en kjerne i bygget omkranset av korridorer og undervisningsarealer. Tekniske anlegg var tidstypiske – med elektrisk oppvarming, mekanisk avtrekksanlegg og tilførsel av friskluft via ventiler i yttervegg.

I forhold til opprinnelig skole er omfang av tekniske anlegg utvidet med balansert ventilasjon, radiatoranlegg og sprinkleranlegg.

De tekniske anleggene omfatter:

Sanitæranlegg med renseanlegg for svømmebasseng, varmeanlegg, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg og utvendig VVS-anlegg.