Holterkollveien 3

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 – pågår

Omfang: Detaljregulering av industritomt

Entrepriseform: –

Oppdragsgiver: Markussen Eiendom AS

Ytelser: Utarbeidelse av fagrapport for vann, avløp og overvann, for grunnlag til omregulering av industritomt.

Prosjektbeskrivelse

Ingenia ble engasjert i forbindelse med utredning av overvannshåndtering og tilkobling til VA i detaljreguleringsfase for Holterkollveien 3 i Frogn kommune. Redegjørelsen for overvannshåndteringen og VA-anlegg ble presentert i en fagrapport. Formålet med fagrapporten var å legge grunnlag for detaljreguleringen av Holterkollveien 3.

Planområdet i Holterkollveien 3 har en størrelse på ca. 26 500 m2 og er en del av et større næringsområde. Det ble regulert for et nytt næringsbygg med et fotavtrykk på 4150 m2 og en utvidelse av eksisterende bygg på planområdet med nytt fotavtrykk på 9260 m2. Det ble regulert for at alt overvann skal håndteres på egen tomt, i tråd med Frogn kommunes VA-norm. Foreslåtte tiltak for overvannshåndtering var sedumtak på nytt næringsbygg, utnyttelse av tomtens grøntområder i form av naturlige forsenkninger, regnbed og terrenggrøfter.

Kontakt:

Håkon Norstrand
ingeniør
Tlf: 47 29 03 25
E-post: hn@ingenia.no

Gå til profil