Kvartal Stortorget (Kuben)

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020–2021

Omfang: BTA = 3822 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Hamstad AS

Ytelser: Prosjektering av ventilasjonsanlegg

Prosjektbeskrivelse

Konseptet Kuben har som mål å skape gode boliger i Lillehammer sentrum, og gi førstegangkjøpere en mulighet til å kjøpe sin egen leilighet.

Kuben vil med grønne tak, trefasader og store vindusarealer ha et urbant uttrykk. Ved ferdigstillelse vil bygget inneholde 43 moderne leiligheter. Arealene på bakkeplan er satt av til butikk og serveringslokaler, mens kjelleretasjene inneholder boder til leiligheter, samt et automatisert garasjeanlegg.

Ingenia har bistått Hamstad med prosjektering av luftbehandlingsanlegg. Prosjekteringen omfatter enhetsaggregater til leiligheter, samt sentralaggregater til næringslokaler, bodarealer og garasjeanlegg.

Anders Kvamme foto

Kontakt:

Anders Kvamme Diesen
avdelingsleder
Tlf: 91 87 06 91
E-post: akd@ingenia.no

Gå til profil