Leiraveien bussanlegg

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019

Omfang: Rehabilitering og nybygg for verksted og vaskehall. Rehabilitering BTA = 4360 m2. Nybygg BTA = 690 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Akershus kollektivterminaler (FKF)

Ytelser: Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for totalentreprise for VVS og VA

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet innebar en rehabilitering av eksisterende service- og vedlikeholdsarealer, nye arealer for EL-busser, i tillegg til utomhustiltak.

Ingenia har bistått med rådgivning VVS og VA for ombyggingsarbeider i eksisterende verksted- og vaskehall for busser, ny vaskehall med vaskemaskin og tilhørende tekniske anlegg, deriblant nytt trykkluftanlegg. Det ble etablert ny fjernvarmesentral med tilhørende varmeanlegg bestående av radiatorer og viftekonvektorer.

I oppdraget inngikk tilstandsvurdering og utredning av eksisterende oljeutskiller, samt beskrivelse av ny oljeutskiller med tilkobling til både eksisterende og ny pumpeløsning, for rensing, og gjenbruk av vaskevann. Ingenia prosjekterte også lokal overvannshåndtering for oppstillingsplass av nye EL-busser.

Portrettbilde

Kontakt:

Bjørn Kobberrød Husby
avdelingsleder
Tlf: 47 61 59 97
E-post: bkh@ingenia.no

Gå til profil