Mulighetsstudie – Vann og avløp i Askim sør

Nøkkeldata

Tidsrom: 2022

Oppdragsgiver: Indre Østfold kommune

Ytelser: Utarbeidelse av mulighetsstudie for vann- og avløpssanering

Bildekreditering: © 2024 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti

Kontaktperson: Håkon Norstrand

Prosjektkategori: VA-anlegg  

Referanse-teaser: Utarbeidelse av mulighetsstudie for vann- og avløpssanering i Askim

Utarbeidelse av mulighetsstudie for VA-systemet i det syd-østre området av Askim sentrum. Mulighetsstudien vurderte løsninger for å sikre utbedring av den eksisterende avløpssituasjonen i Askim sentrum, samt for reduksjon av fremmedvannsmengdene som ledes inn på spillvannsnettet. For å sikre en helhetlig ivaretakelse av vann, avløp, overvann og flomhåndtering for både nåværende og fremtidige situasjoner ble hele området sett på i sammenheng. Prosjektet har et omfang på 2,8 km2, og består av sentrums- og eneboligbebyggelse, samt landbruk og industri.

Å finne gode løsninger for å føre avløp forbi jernbanen fra nord til sør er en sentral del av prosjektet. Nye traseer for vann og avløp er vurdert basert på ledningsnettets eksisterende kapasitet og behovsutviklingen for vann og avløp i området.

Det er gjennomført analyser og utredninger av befolknings- og næringsutvikling, kapasitetsbehov, risiko og sårbarhet, tilstandsvurderinger, samt gjennomgang av geotekniske forhold.

Kontakt:

Håkon Norstrand
ingeniør
Tlf: 47 29 03 25
E-post: hn@ingenia.no

Gå til profil