Nord-Aurdal ungdomsskole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017–2018

Omfang: 6 900 m2 BTA

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Hamstad AS og Gunnar Karlsen AS

Ytelser: Detaljprosjektering av VVS-anlegg

Prosjektbeskrivelse

Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS) består av to bygg; et nybygg for ungdomsskole og en eksisterende flerbrukshall med svømmehall som er totalrehabilitert. Ingenia bisto tekniske underentreprenører med prosjektering av rør- og ventilasjonsanlegg.

Nybygget, som er en 3-parallell ungdomsskole, innehar alle vanlige skolefunksjoner, samt en rekke verksteder. Midtpunktet i bygget er et atrium med tilliggende kantine. Våre ytelser inkluderte detaljprosjektering av sanitæranlegg, varmeanlegg, gatevarme, sprinkleranlegg, trykkluft i spesialrom/driftsgarasje, ventilasjon med spesialavtrekk, fjernkjøling, oljeutskiller og utomhusanlegg.

Valdreshallen ligger vegg-i-vegg med nybygget, og det er en også en direkte forbindelse mellom de to byggene. Hallen har gjennomgått en svært omfattende rehabilitering. Bygget er opprinnelig fra 1974, og ble i løpet av prosjektet etterisolert utvendig samtidig som det fikk en ny fasade. Alle tekniske anlegg ble revet og prosjektert på nytt for å tilfredsstille krav i TEK 10.