Orbit Arena

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018-2020

Omfang: Nybygg med kontorer og verksted, BTA = 4655 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Svendby Bygg Consult

Ytelser: Utarbeidelse av kostnadskalkyle og anbudsdokumenter, oppfølging i byggeperiode

Prosjektbeskrivelse

Orbit Arena er en arbeidsinkluderingsbedrift som har som hovedoppgave å hjelpe folk ut i jobb. Bygget består av kontorer og møterom, inkludert kantine og rom for kursvirksomhet, lager, samt verksted med spesialavtrekk for sveising og oppbevaring av kjemikalier.

Ingenia har bistått med rådgivertjenester for VVS og VA, og utarbeidelse av anbudsdokumenter for totalentreprise. Ingenia har blant annet utført energiberegninger og inneklimasimuleringer for kartlegging av luftmengde- og kjølebehov. Med utgangspunkt i energiberegningene ble det utarbeidet en lønnsomhetsanalyse for valg av energiforsyning, hvor varmepumpe med naturlig kuldemedie ble sammenlignet med tilkobling av fjernvarme.

Ingenia har i tillegg bistått med kontrahering av entreprenører, samt oppfølging under byggeperiode, med ferdigbefaringer, overtakelsesforretning og prøvedrift.

Portrettbilde

Kontakt:

Bjørn Kobberrød Husby
avdelingsleder
Tlf: 47 61 59 97
E-post: bkh@ingenia.no

Gå til profil