Orneshaugen Forsamlingshus

Nøkkeldata

Utført: 2019–2020

Omfang: Nytt forsamlingshus, BTA 3080 m2

Tiltakshaver: Den Læstadianske Forsamling

Oppdragsgiver: Ofoten Rør AS

Ytelser: Detaljprosjektering

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med bygging av nytt forsamlingshus for den Den Læstadianske Forsamling på Orneshaugen, i utkanten av Narvik, ble Ingenia engasjert til å prosjektere slokkeanlegget. Bygningen skal brukes som en forsamlingssal og ble på grunnlag av dette definert som kirke.

Arbeidet omfattet fullstendig sprinkling av nybygget, som var over 2 plan på til sammen 3080 m2 . Selve byggingen startet våren 2020, og er beregnet ferdig våren 2023.

Tom Vestli

Kontakt:

Tom Vestli
avdelingsleder
Tlf: 91 87 87 26
E-post: tv@ingenia.no

Gå til profil