PonCat Berger

Nøkkeldata

Tidsrom: 2013–2014

Omfang: BTA = 20 000 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: PON AS

Ytelser: Forprosjekt og grunnlag for totalentreprise.

Prosjektbeskrivelse

Pon Equipment og Pon Power sitt nye hovedkontor på Berger ved Skedsmokorset stod ferdig i 2016. Anlegget består av kontor (ca. 6.000 m2), verksted (ca. 8.000 m2), sveis-/vask-/lakkhall (ca. 2.000 m2) og lager (ca. 4.000 m2).

Bygget består av et teknisk meget avansert verksted og sveis-, lakk- og vaskehall med tilrettelegging og koordinering av brukerutstyr. Ingenia har bistått med planlegging og samordning av installasjoner VVS i kontor, kantine/kjøkken, undervisning, finverksted, grovverksted, testcelle for motorer inntil 3000 k W, grovvask/finvask for tyngre anleggsmaskiner, samt spesialutstyr ifm. lakkering og sveis.

Anlegg for luftbehandling består av opptil 50 ulike systemer: generell ventilasjon, befuktning, trykkluft, anlegg for eksos, sveisestøv mv.

Ingenia har bistått med forprosjekt og utarbeidelse av grunnlag for totalentreprise.

Portrettbilde

Kontakt:

Bjørn Kobberrød Husby
avdelingsleder
Tlf: 47 61 59 97
E-post: bkh@ingenia.no

Gå til profil