Prost Stabels vei 22

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018 – 2019

Omfang: Rehabilitering, BTA = 1 800 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Prost Stabels Vei 22 ANS

Ytelser: Prosjekterende VVS i forprosjekt. Utarbeidelse av anbudsdokumenter.

Prosjektbeskrivelse

Ingenia har bistått med forprosjekt og utarbeidelse av anbudsdokumenter for totalentreprise, samt bistand ifm. kontrahering av entreprenør.

Prosjektet har bestått av totalrenovering av én etasje, med ny kantine og kjøkken, kontorer, kontorlandskap, møterom og toalettsoner.

Portrettbilde

Kontakt:

Bjørn Kobberrød Husby
avdelingsleder
Tlf: 47 61 59 97
E-post: bkh@ingenia.no

Gå til profil