Rolf Olsens vei 28

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020

Omfang: BTA = 1650 m2

Oppdragsgiver: Åråsen utvikling AS

Ytelser: Utarbeidelse av energimerke

Prosjektbeskrivelse

Næringsbygg som består av en gammel del og en ny del. Bygget huser ulike næringer. Det var behov for en befaring for å vurdere oppbygning av bygget, da detaljtegninger var mangelfulle. Ingenia har bistått med energimerking av bygget. Rolf Olsens vei 28 ligger i Kjeller i Viken fylke.