Sentrum videregående skole, Hedmark

Nøkkeldata

Tidsrom: 2005–2010

Omfang: BRA = 14 500 m2

Entrepriseform: Samspillsmodell

Oppdragsgiver: Hedmark fylkeskommune / Kongsvinger kommune

Ytelser: Planlegging og oppfølging av VVS-tekniske anlegg

Prosjektbeskrivelse

Sentrum skole på Kongsvinger er en videregående skole for fagutdanning og tilbyr blant annet utdanning innen design- og håndverk, helse- og oppvekst, elektrofag, restaurant- og matfag, formgivingsfag, og teknikk og industriell produksjon.

Ingenia AS har bistått byggherre og entreprenører i planleggingsfasen og under byggingen av de VVS-tekniske anleggene.

VVS-anleggene

Fagutdanningen er en profesjonsutdannelse og krever at elevene får opplæring i moderne produksjonsmetoder og får tilgang på tidsriktig utstyr nærmest mulig opp til det elevene møter i arbeidslivet. Fagutdanningen på skolen er rettet mot næringsvirksomhet som blant annet krever spesielt omfattende og til dels avanserte systemer for luftbehandling og spesialavtrekk. De mange fagretningene har gitt oss en unik anledning til å prosjektere et bredt spekter av produksjonsrettede VVS-tekniske installasjoner.

Det VVS-tekniske anlegget omfatter:

  • Sanitæranlegg og utvendig VVS
  • Varmeanlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Kjøleanlegg
  • Luftbehandlingsanlegg
  • Automatikk/SD-anlegg

Restaurant og matfag

Restaurant- og matfag disponerer et areal på ca. 2000 m2

I tillegg til kantine, anretninger, lager, kjøle- og fryserom, består avdelingen av 8 moderne storkjøkkenenheter fordelt på drøye 400 m2

Det avgis store mengder varme, damp og røyk fra matlaging. Innånding av damp fra steking i fett og olje kan skape ubehag. Langvarig eksponering kan også føre til alvorlig helseskade. Med effektiv ventilasjon og kjøling har vi sikret et behagelig klima og gode arbeidsforhold i storkjøkkenet.

Ventilasjonsluften tilføres via perforerte tak og trekkes av gjennom ventilasjonshetter plassert over komfyrer, stekeplater og frityrgryter.

«Bekk» og vann i parken

Elver og bekker er selve livsnerven i vår natur. Med skolens nærhet til Glomma ble det lagt til rette for at både bekk og vann skulle få en sentral plass i tilknytning til skolen.

Bekken er formet som en lang renne på nærmere 60 meter og ender opp i vannspeilet foran skolen. Vann pumpes opp i rennens øvre del, utformet som et naturlig oppkomme. For å opprettholde tilstrekkelig gjennomstrømning tilføres også vann inn i vannspeilet. Det hele renner til slutt ut fra vannspeilet og ut i Glomma via overvannsnettet i bakken.

Selve vanninntaket er lagt et stykke ut i Glomma. Herfra suges vannet inn i en pumpekum plassert ved elvebredden, tilgjengelig for inspeksjon. Rørene er ikke lagt på frostfri dybde, så vannspeil og rør tømmes for vann om høsten for å unngå frostskader.