Trampoline- og treningspark, Luhrtoppen 2

Nøkkeldata

Utført: 2019–2020

Omfang: Ny trampolinepark, treningsarealer, garderober og kontorer i eksisterende bygningsmasse. Ombygd areal 5700m2.

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Rørlegger Andenæs AS

Ytelser: Detaljprosjektering

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med bygging av ny trampolinepark med tilhørende treningssenter i Lørenskog ble Ingenia engasjert for å prosjektere slokkeanlegget. Eiendommen er opprinnelig brukt til produksjons- og lagervirksomhet, så arbeidet innebar at eksisterende HHS-anlegg ble tilpasset og omprosjektert etter ny romløsning og bruksendring av lokalene. Ingenia var også engasjert for å prosjektere sanitæranlegget på bygget som blant annet omfattet garderobe- og dusjområder.

Tom Vestli

Kontakt:

Tom Vestli
avdelingsleder
Tlf: 91 87 87 26
E-post: tv@ingenia.no

Gå til profil