Prosjekter Jarenga barnehage

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019 — 2020

Omfang: Nybygg BTA = 1870 m²

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Ytelser: RIV, RIVA, RIByfy og RIEn i forprosjekt og detaljprosjekt, og ITB-koordinator

Prosjektbeskrivelse

Den nye barnehagen, som er på BTA 2100m² fordelt på tre plan, erstatter to midlertidige barnehager, gamle Jarenga bhg og Storenga bhg. Den har 12 baser fordelt på 4 torg for totalt 166 barn og 40 ansatte, samt fellesrom som vannlekerom, gymsal, bibliotek og formingsrom. Det er også et storkjøkken med produksjon av varmmat.

Prosjektet har blitt utført som samspillsentreprise i forprosjektet, og totalentreprise i detaljprosjekt og byggefase. Georg Andresen & Sønner AS (GAS) har vært totalentreprenør. Ingenia har i forprosjekt- og detaljprosjektfasen bidratt med rådgivertjenester innen Luftbehandling, VA, bygningsfysikk, energi og ITB.