Prosjekter Nord-Aurdal ungdomsskole

Kontaktperson:

Arild Solberg

Avdelingsleder

Tlf: 91 17 08 58

E-post: as@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017–2018

Omfang: 6 900 m2 BTA

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Hamstad AS og Gunnar Karlsen AS

Ytelser: Detaljprosjektering av VVS-anlegg