Prosjekter Nordviken Øvre

Kontaktperson:

Bjørn Kobberrød Husby

avdelingsleder

Tlf: 47 61 59 97

E-post: bkh@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020–2021

Omfang: BTA = 4200 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Hamstad

Ytelser: Prosjektering av ventilasjonsanlegg

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet utgjør siste del av boligutbyggingen ved Nordviken på Hamar, og omfatter to boligblokker på tre og fire etasjer, med totalt 35 nye to-, tre- og fireromsleiligheter, i tillegg til garasjeanlegg og bodarealer i kjeller.

Ingenia har bistått Hamstad med prosjektering av luftbehandlingsanlegg. Prosjekteringen omfatter enhetsaggregater for hver enkelt leilighet, samt sentralaggregater for boder og garasjeanlegg i kjeller.