Prosjekter Nylende Park

Kontaktperson:

Håkon Norstrand

ingeniør

Tlf: 47 29 03 25

E-post: hn@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021-2022

Omfang: 24 daa stort planområde

Prosjektfase: Detaljregulering

Oppdragsgiver: Borthen Gruppen AS

Ytelser: Rådgivning og analyser som grunnlag for detaljregulering

 

Bildekreditering: Grindaker landskapsarkitekter

Prosjektbeskrivelse

Ingenia var engasjert som rådgivere innen VA, energi, luftkvalitet og lokalklima i detaljreguleringen av Nylende Park. Nylende Park er et 24 daa stort område der det skal tilrettelegges for boliger, friområder og uteoppholdsareal.