Rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF

Ingenia AS er tildelt ny rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF som rådgiver innen VVS. Rammeavtalen gjelder i to år, med opsjon på 1+1 år.

Siden 2018 har Ingenia hatt rammeavtale med Sykehusinnkjøp, vinteren 2019/2020 besluttet imidlertid Sykehusinnkjøp ikke å forlenge avtalene med sine respektive avtaleparter. Sykehusinnkjøp utlyste ny konkurranse våren 2020, og gjennom den konkurransen er Ingenia nå tildelt ny rammeavtale.

Rammeavtalen skal dekke små, mellomstore og større vedlikeholdsprosjekter i alle prosjektfaser, og kan også benyttes ved ombygginger og nybygg i alle prosjektfaser. I avtalen er også fagområdene ITB og RIEN lagt under RIV-faget. Ny rammeavtale omfatter foretakene:

  • Sykehuset Østfold HF
  • Vestre Viken HF
  • Oslo Universitetssykehus HF og Sunnaas Sykehus HF
  • Akershus Universitetssykehus HF

Vi ser frem til spennende oppgaver sammen med respektive foretak.