Rehabilitering av Holtet og Grefsen base

Ingenia har fått oppdraget med å bistå Sporveien med prosjektering av VVS-installasjonene samt bygningsfysikken på Holtet base.

I forbindelse med Oslopakke 3 har det blitt avsatt midler til oppgradering av infrastruktur til trikken. Dette innebærer blant annet rehabilitering av de to eksisterende vognhallene/verkstedene Holtet base og Grefsen base, hvor Ingenia har fått oppdraget med å bistå Sporveien med prosjektering av VVS-installasjonene samt bygningsfysikken på Holtet base.

Hovedmålet for oppgraderingene er å ta igjen etterslepet på vedlikeholder samt tilpasse basene til de nye behovene til de 87 nye trikkene som skal komme innen 2024.

For Grefsen base innebærer dette rehabilitering av kontorlokaler, verkstedet og vaskehallen samt nybygg av en mottakshall og flere kontorlokaler. På Holtet base blir det også rehabilitering og ombygging av eksisterende kontorlokaler, verksteder og vognhall. I tillegg bygges det et nytt parkeringsbygg hvor tjenestebilene til Sporveien skal holde til.

Vil du lese mer om trikkeprosjektet, kan du gjøre det her:

Kontaktperson: Christian Holmeide

Illustrasjon nye Holtet base. Foto: fremtidensbyreise.no