Vi kontrollerer Osloskolenes slokkeanlegg

Sommeren 2018 vant Ingenia rammeavtalen for kontroll av automatiske slokkeanlegg for Undervisningsbygg (UBF). Les mer om vår rolle her.

UBF forvalter og drifter ca. 1,36 millioner kvadratmeter, fordelt på 177 skoleeiendommer, 18 idrettshaller, 3 barnehager og 3 bad – totalt rundt 750 bygninger. Avtalen omfatter kontroll av automatiske slokkeanlegg på over 60 bygg.

Sprinkleranlegg er den vanligste typen automatiske slokkeanlegg i bygningsmassen til UBF, men kontrakten omfatter også alternative slokkeanlegg. Disse er hovedsakelig av typen aerosol, Inergen og Novec 1230, men det finnes også vanntåke og Argonite. Det er i dag over 20 bygg med alternative slokkeanlegg; dette er et tall som stadig endres, da UBF kontinuerlig oppgraderer sin bygningsmasse. Nye skoler og flerbrukshaller blir bygget, og eksisterende bygg gjennomgår rehabilitering. Ingenia har kompetanse på de fleste typer anlegg, og avdelingen er utrustet til å kontrollere fremtidens slokkeanlegg.

Rammeavtalen inneholder i tillegg en opsjon for oppdragsgiver om byggherrekontroller. Denne har blitt benyttet for flere skoler og haller. Her gjennomføres kontroll av prosjektering og utførsel. Dette gjøres under byggeperioden og før overtagelse.

Som en del av kontrakten har Ingenia registrert seg i StartBANK og HMSReg. Dette er et ledd i Oslo kommunes tiltak for økt seriøsitet i byggenæringen og et tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Ingenia har forpliktet seg til å videreutvikle kompetansen innenfor kontroll av slokkeanlegg og gjennomfører dette ved opplæring av nye kontrollører. Transport til lokasjonene som skal kontrolleres gjennomføres ved bruk av kollektivtrafikk, og er et våre mange bidrag for det grønne skiftet.

Vi ser fram til videre samarbeid med UBF

Kontaktperson: Olav Østensen

Majorstuen skole. Foto: UBF