BIM

BIM

Fremtiden er digital og er i en kontinuerlig spennende utvikling. Vi i Ingenia står helt fremst og følger digitaliseringens utvikling tett, med stor interesse og engasjement.

Ingenia har solid og lang kompetanse innenfor bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Våre medarbeidere er nytenkende og jobber stadig mot å kunne utnytte BIM-verdens mange muligheter for å oppnå best mulig kvalitet og effektivitet.  Bruken av BIM kan forenkle design-, konstruksjons- og driftsprosesser og være et godt verktøy for visualisering, i tillegg til å være et godt beslutningsunderlag.

Vi jobber mot og ser et stort potensial i at riktig bruk av BIM vil kunne gi en sømløs prosjekterings- og byggefase, og dermed være med på å redusere byggekostnader og feil. Ingenia kan tilby rollen som BIM-koordinator i prosjekter. Dette er en viktig rolle for å samordne modeller og sørge for en sømløs byggeprosess. Ingenia tilbyr også utarbeidelse av modell for tekniske fag i eksisterende bygg.

 

Modellering av tekniske fag i eksisterende bygg

Vi i Ingenia tilbyr modellering av tekniske fag i eksisterende bygg, enten basert på eksisterende tegningsunderlag i PDF/DWG eller ut ifra en scanning/punktsky. En digital tvilling kan benyttes i fremtidige rehabiliteringsprosjekter eller i driftsfasen til bygget. Dette er høyest aktuelt for bygninger der FDV og tegninger enten er manglende eller av mange grunner ikke blitt oppdatert etter årenes løp. Ved å lage en digital tvilling vil man få bedre oversikt over byggets tekniske anlegg og forenkle fremtidig prosjekteringsarbeid og holde FDV oppdatert til enhver tid.

BIM-koordinator

  • Sammenstilling av tverrfaglige modeller
  • Kollisjonskontroll
  • Utarbeide rapporter etter kollisjonskontroll (BCF)
  • Tverrfaglige koordineringsmøter
  • Utarbeide BIM leveransekrav
  • Kontroll av modelleveranser opp mot krav
  • Opplæring og rådgivning innen bruk av modeller i prosjektering og under drift

Kontakt:

Terje Prestby Tørholen
sivilingeniør
Tlf: 92 86 98 57
E-post: tpt@ingenia.no

Gå til profil