Brannteknikk

Brannteknikk

Brann i et bygg eller et anlegg kan få katastrofale følger. Brannsikkerhet handler først og fremst om å hindre en brann i å oppstå, og dernest å begrense brannen for å redusere konsekvensene for mennesker, verdier og miljø.

Vår avdeling for brannteknikk har sentral godkjenning og erfaring med prosjektering og kontroll i alle tiltaksklasser. Våre brannrådgivere analyserer, prosjekterer og dokumenterer kosteffektive løsninger for alle typer bygg og anlegg. I planleggingen av branntekniske systemer identifiserer vi gjeldende krav og sikrer ivaretakelsen av disse.

Sammen med våre spesialrådgivere innen trykksetting, røykventilasjon og slokkeanlegg leverer vi solid faglig kompetanse innen brannsikkerhet. Vi har spisskompetanse innen risikoanalyse, CFD-simuleringer for komplekse prosjekter og tilstandsanalyser.

Tjenester:

 • Generell brannteknisk rådgivning
 • Utarbeidelse av:
  – Brannkonsept
  – Branntegninger og rømningsplaner
  – Brannteknisk dokumentasjon (FDV)
  – Risikovurderinger og risikoanalyser
 • Tilstandsvurderinger av bygninger og installasjoner
 • Uavhengig kontroll
 • Branntekniske simuleringer/beregninger
 • Spesialistvurderinger/-utredninger
Bilde av Jan Rachid Gjendem

Kontakt:

Jan Rachid Gjendem
sivilingeniør
Tlf: 94 01 51 03
E-post: jrg@ingenia.no

Gå til profil