Frokostseminar om ventilasjonstårn

Ingenia, ved Martine Wessel og Ørjan Antonsen, har holdt frokostseminar sammen med NILU og Statens vegvesen. Temaet for seminaret var «Kartlegging av ventilasjonstårnenes evne til å redusere forurensning fra dagsonen» i Operatunnelen i Bjørvika. Bakgrunnen for seminaret var rapporten med samme navn, som Ingenia og NILU utarbeidet for Statens vegvesen i 2021.

Statens Vegvesen introduserte seminaret med bakgrunn for bestillingen. I den forbindelse ble det også vist historiske bilder av tidligere Bispelokket, som gav perspektiv om hvordan Oslo sentrum har endret seg etter at Operatunnelen åpnet i 2010.

NILU og Ingenia presenterte deretter sitt arbeid om måling av luftforurensning, måleresultater, luftbevegelser, driftsregime og kostnader. Det satt en god gjeng luftinteresserte publikummere og fulgte med fra salen, og en enda større gjeng deltok digitalt. I etterkant av presentasjonen ble det stilt mange gode spørsmål, som indikerte engasjement og interesse for arbeidet som var blitt gjort.

Vi takker NILU og Statens Vegvesen for samarbeidet, og ser frem til neste frokostseminar!

Rapporten kan leses her.

Kontakt:

Ørjan Antonsen
sivilingeniør
E-post: oa@ingenia.no

Gå til profil
Frokostseminar - Ørjan Antonsen
Frokostseminar - Martine Wessel