InterCity strekningen Venjar – Langset

På strekningen Venjar-Langset har Ingenia, i samarbeid med Vianova, ansvar for ivaretagelse og omlegging av alle berørte vann- og avløpsanlegg, både privat og kommunalt.

Strekningen Venjar – Langset (13.3 km) inngår som del av Bane NORs InterCity-prosjekt, hvor det er planlagt bygging av nytt dobbeltspor på totalt 270 km. Hovedmålet med InterCity-prosjektet er å gi halvannen million innbyggere kortere reisevei og flere avganger frem mot 2034. Parsellen Venjar – Langset er planlagt ferdigstilt 2024.

På dette strekket har Ingenia, i samarbeid med Vianova, ansvar for ivaretagelse og omlegging av alle berørte vann- og avløpsanlegg, både privat og kommunalt. Arbeidene består overordnet i prosjektering og beskrivelse av midlertidige og permanente omlegginger som opprettholder vanntilførsel og avløpsmulighet fra alle tilknyttede forbrukere.

Før byggingen starter er det viktig å identifisere og kartlegge eksisterende rør og kummer, som samme med de nye anleggene er koordinert opp mot andre aktører for å unngå eventuelle konflikter under byggingen. Dette gjelder særlig rundt tunneler, kulverter, broer og passering under eksisterende bane.

Vil du lese mer om InterCity eller Venjar – Langset kan du kan du gjøre dette her:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/intercity/

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/venjar-langset/

Kontaktperson: Kjell Ove Haug

3D-modeller og detaljtegninger av VA-ledninger og kum-gruppe, Virtual Map 7.1, AutoCAD og Novapoint VA