Klare for prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt

Ingenia er en del av Team Major AS som nå har signert kontrakt med Sporveien for prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt.

Teamet bak Team Major har lang erfaring fra tidligere samarbeid om store komplekse prosjekter, slik som Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og i andre konstellasjoner mot flyplassprosjekter, nytt regjeringskvartal og Løren stasjon. Foruten Aas-Jakobsen, Norconsult, Nordic – Office of Architecture, MDH Arkitekter, Vianova og Ingenia består teamet av Geovita, NGI, Grindaker, Safetec Nordic, Electronova og Brekke & Strand Akustikk.

Gjeldende reguleringsplan for området og stasjonen innebærer toplansløsning, men i en utredning fra 2019, gjennomført av Sporveien i samarbeid med Ruter, ble anbefalingen å bygge ny stasjon over ett plan, med fire spor ved siden av hverandre. Ingenia bidro i utredningen med teknisk grunnlag for valg av alternativ mtp. brannventilasjon, røykkontroll og trykkavlastning.

Vi gleder oss til å prosjektere trygge og gode løsninger for Majorstuen stasjon i tiden som kommer!

Dersom alt går etter planen er forventet anleggsstart i 2024 og første del av den nye stasjonen kan da forventes å tas i bruk av de reisende i 2028.

 

Du kan lese mer om tildelingen i pressemeldingen utgitt av Sporveien.

Illustrasjonen viser mulig fremtidig løsning på Majorstuen. Ill: Sporveien/ MDH arkitekter