Prosjekter Lørenbanen
Test1
  • Test1

Kontaktperson:

Per Asp

daglig leder

Tlf: 48 11 61 92

E-post: pa@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2011–2016

Omfang: Tunnelstrekning = 1,6 km og T-banestasjon

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Planlegging og teknisk oppfølging i forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

Byggingen av ny T-bane mellom Grorudbanen og T-baneringen er i gang. Strekningen er på 1,6 km og er planlagt som et dobbeltspor delvis lagt i to parallelle enkeltsporede løp, og delvis som et tospors løp. Midtveis på tunnelstrekningen bygges Løren stasjon, en underjordisk stasjon nærmere 25 meter under bakken.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien med prosjektering av VVS-tekniske installasjoner og brannventilasjon i tunnelene og i toghallen, samt oppfølging i pågående byggefase.