Prosjekter Lørenbanen
Test1
  • Test1

Kontaktperson:

Per Asp

Partner, daglig leder

Tlf: 48 11 61 92

E-post: pa@ingenia.no

Nøkkeldata

Tidsrom: 2011–2016

Omfang: Tunnelstrekning = 1,6 km og T-banestasjon

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Planlegging og teknisk oppfølging i forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

Byggingen av ny T-bane mellom Grorudbanen og T-baneringen er i gang. Strekningen er på 1,6 km og er planlagt som et dobbeltspor delvis lagt i to parallelle enkeltsporede løp, og delvis som et tospors løp. Midtveis på tunnelstrekningen bygges Løren stasjon, en underjordisk stasjon nærmere 25 meter under bakken.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien med prosjektering av VVS-tekniske installasjoner og brannventilasjon i tunnelene og i toghallen, samt oppfølging i pågående byggefase.

Brannventilasjon på stasjon og i tunneler

Toghallen på Løren stasjon er planlagt med et brannventilasjonsanlegg for å sikre røykfri rømning fra plattformene.

For tunnelene er det valgt å ventilere røyk i retning Sinsen med impulsventilatorer. Røyk fra østre strekning ventileres ut gjennom luftetårn før stasjonen, mens vestre strekning ventileres ut på Sinsen stasjon.

Adkomst- og rømningsveier er hovedsakelig vertikale og utsatt for termisk oppdrift og er sikret ved hjelp av overtrykksventilasjon.

Dimensjonering av brannventilasjon i toghall og i tunneler er gjort ved hjelp av numeriske beregninger (CFD).

Det er benyttet 2D-analyse for beregning av overtrykksventilasjon av vertikale adkomst- og rømningsveier.

Automatisk slokkeanlegg

Bortsett fra toghallen er store deler av anlegget sikret ved hjelp av automatisk slokkeanlegg, i form av enten sprinkleranlegg eller slokkegassanlegg.

Systemer for slokkegass krever mer driftsoppfølging enn for eksempel sprinkleranlegg, men slukker ofte en brann mer effektivt og ofte uten unødig skade på installasjonene. Sporveien har derfor foretrukket en løsning med slokkegassanlegg i noen elektrotekniske rom med høy driftsteknisk betydning.