Fet kirke

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021

Omfang:

Entrepriseform: Samspillsentreprise

Oppdragsgiver: Lillestrøm kirkelig fellesråd

Ytelser: Rådgivende ingeniør automasjon

 

Foto: Jan-Tore Egge

Prosjektbeskrivelse

For å imøtekomme de tekniske kravene til Den norske kirke, ble det bestemt at Fet kirkes styringssystemer skulle fornyes, med anskaffelse av et helhetlig automatikkanlegg med lokalt SD-anlegg. Kirken er en langkirke fra 1980 med et byggverk i tre og 700 sitteplasser.

Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon for automatikkanlegget. En viktig del av spesifikasjonen var å sikre at kirken ble et smartbygg tilpasset morgendagens bruk. I spesifikasjonen ble det beskrevet krav til oppbygning for alt på komponentnivå og opp til SD-anlegget, og nødvendige forberedelser for klargjøring til implementering av fremtidig toppsystem. Ingenia bistod også i utformingen av konkurranseunderlaget i samråd med kunden.

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil