Akershus Universitetssykehus – Ombygning av obduksjonssal

Nøkkeldata

Tidsrom: 2023 – 2024

Omfang: 100 m2

Entrepriseform: Byggherrestyrt

Oppdragsgiver: Akershus Universitetssykehus HF

Ytelser: Prosjektering og teknisk oppfølging i forfase, detaljfase og byggefase for VVS-tekniske anlegg og automasjon

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende obduksjonssal med tre obduksjonsbenker er ombygd/redusert til obduksjonssal med en obduksjonsbenk. Øvrig areal er bygd om for å gi plass til humant papillomaviruslaboratorium (HPV-lab) og kontor. Ingenia AS har prosjektert VVS-tekniske anlegg med nye føringer innpasset i eksisterende anlegg, samt at en klimasone er splittet i tre soner.

VVS-tekniske anlegg

Obduksjonssal

Gjenstående arealer for obduksjonssal er uendret og har utstyr som organbenk, organskap og macrobenk i tillegg til obduksjonsbenken. Luftmengder i ny obduksjonssal er tilpasset avtrekksbehov for respektivt utstyr.

HPV-lab
Mikrobiologi- og smittevernavdelingen på Ahus har nasjonal referansefunksjon for HPV og har etablert ny HPV-lab med to stk. BD COR PX/GX systemer for analyse av HPV prøver. I labben er der også installert ett sikkerhetskabinett.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil