Askeveien barnehage

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018–2020

Omfang: Nybygg BTA = 600 m²

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: NP Bygg AS

Ytelser: ITB-ansvarlig

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfattet et nybygg med 3 baser, samlingsrom og kjøkken. Opprinnelig besto Askeveien barnehage av et eldre bygg. Vi har bistått NP Bygg i rollen som ITB-ansvarlig.

En viktig del av vårt bidrag var koordinering av det tekniske grensesnitt mellom de to barnehagene, slik at anlegget ble enhetlig og velfungerende. Prosjektet ble utført i fire faser. Samtlige av disse fulgte NS3935 og NS6450.

  • I forprosjekt ble det gjennomført jevnlige ITB-møter. Fasens fokus var helhet og overordnet valg av systemer.
  • I detaljprosjekt ble det gjennomført jevnlige ITB-møter. Fasens fokus var økt detaljeringsnivå mellom entreprisene.
  • I byggefasen ble det gjennomført jevnlige ITB-møter og befaringer. I denne fasen var det tett oppfølging av samtlige leveranser, og problemstillinger som typisk dukker opp i byggefasen.
  • Sluttfasen påvirket samtlige faser, da prosjektet fulgte NS6450. I siste fase var vi ansvarlige for integrerte tester, fullskalatester og oppfølging i prøvedriftsperioden.

Prosjektet har også tatt full score i MAN 04 og MAN05. Dette inkluderer blant annet at vi utarbeidet en brukerveileder for bygget.

Foto: GASA Arkitekter.

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil