Avløs base

Nøkkeldata

Tidsrom: 2012–2015

Omfang: BTA = 16 000 m2

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

Avløs base stod ferdig i august 2015 og omfatter fire nye haller til bruk for oppstall, innvendig vasking, service og vedlikehold av T-banevogner. Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien i planlegging og prosjektering av byggenes energi-, klima-, og prosessinstallasjoner.

Anlegget rommer ca. 16 500 m2 med ulike verkstedfunksjoner, egen hall for fjerning av graffiti, kjellerlokaler med tekniske rom, garderober, trimrom, spiserom med kjøkken, samt 45 parkeringsplasser. Som energiforsyning er det valgt biokjeler på totalt 2,5 MW, som forsyner de ulike byggene med vannbåren varme via nærvarmenett.

Utover tradisjonelle VVS-anlegg, er det installert en rekke spesialfunksjoner: automatisk avfallssug, støvsuger-, trykkluft-, og høytrykkspyleanlegg, samt anlegg for flensfett og gearolje. Videre er det montert inergen gasslokkesystem i likeretter og høytrykksanlegg for forblandet varmtvann og såpeanlegg for innvendig renhold av T-banevogner. Anleggene omfatter 40 systemer fordelt på 18 anleggskategorier.

Sporveien har fått en base som er rustet for fremtiden og som vil bidra til at Sporveien kan forsterke og forbedre drift og vedlikehold av T-banevogner i mange år fremover.

Dag Hals

Kontakt:

Dag Hals
ingeniør
Tlf: 48 11 69 31
E-post: dh@ingenia.no

Gå til profil