Bøler kirke

Nøkkeldata

Tidsrom: 2005 – 2011

Omfang: BTA = 4 000 m2

Entrepriseform: Delt entreprise

Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Oslo (KFIO)

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forprosjekt, detaljprosjekt og bygging.

Prosjektbeskrivelse

Bøler kirke med sine 4000 m2 rommer både det store kirkerommet og arbeidskirkens mange andre aktiviteter.

Ingenia AS har bistått byggherren i planleggingsfasen med detaljprosjektering av byggets VVS-tekniske anlegg. Oppdraget omfattet også oppfølging i byggefasen.

VVS-installasjoner

De VVS-tekniske installasjonene omfatter sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg, automatikk/SD-anlegg og utvendig VVS.

Kirkerommet

Kirkerommet har med sin store takhøyde et betydelig luftvolum. Kirkelig fellesråd i Oslo valgte å søke fravik fra byggeforskriftenes krav om ventilasjon for dette rommet. Godkjent løsning består nå av naturlig ventilasjon før og etter arrangementer gjennom ytterdør og lufteluker ved tak.

Ingenia AS har bistått byggherren med å utforme løsninger og beregne inneklimaet. I dette ble det vurdert ventilasjonseffektivitet, temperaturforløp og generell luftkvalitet.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil