Brattvåg kirke

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019–2019

Omfang: Arbeidskirke med 650 sitteplaser

Entrepriseform: NS8402

Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd

Ytelser: Bistand som rådigvende ingeniør automasjon

Prosjektbeskrivelse

For å imøtekomme de tekniske kravene til Den norske kirke, ble det bestemt at Brattvåg kirkes styringssystemer skulle fornyes, med anskaffelse av et helhetlig automatikkanlegg med lokalt SD-anlegg. Kirken er en arbeidskirke i stein, med sitteplasser til 650 personer, og den ble bygget i 1977.

Vi har utarbeidet en kravspesifikasjon for automatikkanlegget. En viktig del av spesifikasjonen var å sikre at kirken ble et smartbygg tilpasset morgendagens bruk. I spesifikasjonen ble det beskrevet krav til oppbygning for alt på komponent-nivå og opp til SD-anlegget, og nødvendige forberedelser for klargjøring til implementering av fremtidig toppsystem. Vi bistod også i utformingen av konkurranseunderlaget i samråd med kunden.

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil
Bilde av Brattvåg kikre