Briskeby brannstasjon

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021-2022

Omfang: BTA= 3320m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Thorendal AS

Ytelser: ITB-ansvarlig

 

Foto: Oslo brann- og redningsetat

Prosjektbeskrivelse

Rehabilitering av eksisterende brannstasjon fra 1963 med et bruttoareal på 3320m2. ITB-oppdraget utførtes i henhold til NS8402 og det ble satt høyt fokus på miljø og gjenbruk i rehabiliteringsprosjektet. Byggherre er Omsorgsbygg Oslo KF og valgt arkitekt er FuthArk arkitekter AS. Prosjektet strakk seg over 16 måneder og utførtes som totalentreprise med Thorendahl som totalentreprenør.

Koordinering i henhold til NS3935 i løpet av prosjekteringen med jevnlige egne møter. Under utførelse ble NS3935 fulgt med jevnlige befaringer. Det ble avholdt koordineringsmøter i byggefasen for avklaringer av grensesnitt mellom tekniske underentreprenører.

Sluttfase i henhold til NS6450 der ITB-koordinator utarbeidet sluttplan og plan for fullskalatest. ITB-koordinator var videre ansvarlig for at sluttfasen gikk etter planen og for gjennomføring av fullskalatest.

Sebastian Klüwer

Kontakt:

Sebastian Klüwer
avdelingsleder
Tlf: 97 00 69 97
E-post: sk@ingenia.no

Gå til profil