Brøggers hus

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 – 2021

Omfang: BTA = 8250 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Brødrene Bastiansen

Ytelser: Oppfølging i sluttfase

Prosjektbeskrivelse

Waldemar C. Brøggers hus (tidligere Geologisk museum) ligger i Botanisk hage og ble opprinnelig ferdigstilt i 1917. Bygningen huser Norges største og mest omfattende naturhistoriske samlinger, bestående av ca. 6,5 millioner objekter og utgjør ca. 60 prosent av de samlede naturhistoriske samlingene i Norge.

Den fredede bygningen har et bygningsareal på 8250 m2 og har ikke blitt rehabilitert eller oppgradert i vesentlig grad siden 1917. Bygningen fikk da blant annet nytt publikumsbibliotek i kjelleren og nytt garderobeanlegg. I tillegg ble det installert komplett nytt varmeanlegg med radiatorer som varmeavgivere.

Ingenia ble involvert i sluttfasen av prosjektet med kontroll av varmebehovsberegninger, samt ferdigstillelse av prosjektmateriale og modellering av «som-bygget»-underlag.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil