Diakonhjemmet Sykehus

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 — Pågår

Omfang: 1840 m BTA

Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Oppdragsgiver: Diakonhjemmet Sykehus AS

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom detaljprosjekt og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av VVS-tekniske anlegg og utarbeidelse av NS 3420-beskrivelse (Gprog) i forbindelse med flytting av eksisterende alderspsykiatrisk sengepost og tilhørende poliklinikk til nye lokaler.

VVS-tekniske anlegg

I forbindelse ombygning av eksisterende arealer for flytting av alderspsykiatrisk sengepost og tilhørende poliklinikk har vi bistått Diakonhjemmet Sykehus med prosjektering av VVS-tekniske anlegg. De VVS-tekniske installasjonene omfatter ventilasjon-, sanitær-, varme-, kjøle- og sprinkleranlegg, samt medisinsk gass.

Vi har kartlagt eksisterende VVS-tekniske anlegg og prosjektert for nye installasjoner i arealene. Sanitær-, varme- og kjøleanlegg tilkobles hovedsakelig eksisterende hovedføringer i bygningen, med nytt utstyr frem til eksisterende stigerør. Ventilasjonsanlegget benytter delvis gjenbruk av eksisterende ventilasjon og nytt med VAV styring. Av hensyn til brukere og personaler er det vektlagt løsninger som minimerer fare for personskader og skader på inventar og teknisk utstyr. For eksempel har beboerarealer lavtbyggende vannbåren gulvvarme.

For å dekke varmebehovet ved lave utetemperaturer, benyttes tilleggsvarme fra tilluft som supplement til gulvvarme på romnivå. Tilluftsenhetene har også kjøling fra byggets isvannsystem for klimatisering på romnivå.

Brannsikringstiltak

Diakonhjemmet Sykehus har en løpende plan for oppgradering av brannsikringstiltak. Samtlige prosjekter innenfor Diakonhjemmet Sykehus legger til rette for videre utvidelser av sprinkleranlegget. For arealene som inngår i dette prosjektet, har Ingenia prosjektert med institusjonssprinklere. Dette er sprinklere som er beregnet for bruk på institusjoner og derfor er mer motstandsdyktige mot hærverk/utagering. Avdelingen for psykisk helsevern har fått installert en egen overvåket stengeventil som kan stenges ved en eventuell feilutløsning. På denne måten sikrer man drift på sprinkleranlegget for øvrige avdelinger.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil